Bli medlem i HIUL

Vi har over 400 medlemmer og har plass til mange flere!

Høland Idretts og Ungdomslag er i dag blitt det viktigste samlingspunktet for Løken og omegn sin befolkning. Ved å støtte HIUL bidrar du til at vi kan opprettholde gode tilbud til alle i alle aldersgrupper.

 

 

 

Medlemskontigenten er en viktig faktor for å kunne ha et bredt tilbud som favner alle våre medlemmer. Noen er her for å trene mens andre er her for det sosiale fellesskapet – begge er like viktige i et helse- og samfunnsperspektiv. Vi håper du vil være med å bidra til at HIUL kan fortsette å være en viktig aktør i lokalmiljøet.

Høland Idrettslag (HIL) ble dannet i 1902, og ble i 2017 slått sammen med Momoen Idretts og ungdomslag (MIUL) som ble etablert i 1940. Klubbens nye navn ble da Høland Idretts og Ungdomslag (HIUL) Vi har i årenes løp fått mange aktiviteter knyttet til HIUL. Vi har lenge vært gode på håndball, fotball og ski.  I 2009 åpnet vi et flott treningsstudio. Vi har også tilbud innenfor sykkel, spinning, aerobic, yoga, seniorklubb, bingo, Hølandstreffen og fritidsklubb. HIUL har til og med sitt eget kor, Inspirato!

Høland Idretts og Ungdomslag bidrar til et bedre lokalmiljø for alle!

Alle som deltar på aktiviteter i klubben må betale medlemskontingent.Betalt medlemskontigent gir automatisk utøverforsikring i Norges Idrettsforbund. Prisene er som følger:

Medlem uavhengig av alder 100,-

Hvordan bli medlem

Alle idrettslag i Norge får støtte fra Norges Idrettsforbund (NIF) ut fra antall medlemmer i klubben og innenfor hver gren. NIF sitt krav er at medlemmer skal opprette profil i deres medlemsregister, Minidrett, og knytter seg til sitt idrettslag. Du gjør dette på følgende måte:

  1. Opprett profil på https://minidrett.nif.no/ Foreldre administrerer profilene for ett eller flere barn. Har du ikke profil fra før så blir du bedt om å oppgi fødselsnummer, dette blir kun brukt for å slå opp dine opplysninger i Det Sentrale Folkeregisteret (DSF), opplysningene blir ikke lagret av hverken Norges Idrettsforbund eller HIUL.
  2. Når profil er opprettet og du er logget inn, velg  da “Medlemskap”
  3. Inntil alle formaliteter er på plass etter sammenslåingen av HIL og MIUL så skal medlemskap registreres på “Høland Idrettslag”.
    Om det ikke allerede ligger inne på profilen din, så velger du “Finn ny klubb”
  4. Søk frem “Høland” og inntil HIUL er blitt registrert i NIF sine registre så benytter du Høland Idrettslag (HIL).
  5. Når klubben ligger i lista så velger du den og får frem “Detaljer” til høyre. Der velger du hvilke grener du er aktiv innenfor. Spesielt er dette viktig for barn frem til 19 år siden klubben får tilskudd fra Norges Idrettsforbund pr. barn pr. gren.
  6. Når du har valgt den eller de grenene som er aktuelle så velger du “Send søknad”.
  7. Medlemskontigent til klubben betaler du via fanebladet “Betaling” så snart klubben har mottatt og behandlet søknaden din.

En mer utfyllende brukerveiledning er tilgjengelig på Idrettsforbundets sider

Klikk her for å lese om  medlemsskap i treningsstudioet,

Tilbake