Atter en gang vender vi tilbake til boksamlingen til Anders Glende og tar denne gangen for oss historien om Høland Idrettslag slik den er fortalt i boken “Norske Skiløpere – Østlandet Sør“, en av fem bøker fra 1956 som lister opp omtrent alt som har kunnet krype og gå av skiløpere fra århundreskiftet og frem til midten på 1950-tallet. Et imponerende oppslagsverk må vite.

Høland Idrettslag – Skigruppa

Stiftet: 23/2 1902
Adresse: Høland
Farger: Hvitt og blått

Høland Idrttslag er stiftet 23/2 1902 under navnet Høland Idrætsforening.

1) I heter det bl.a.: “Med formaal at virke for idrætens utbredelse (ski, skøiter, ro , hjul og den frie idræt)”

Idrettsforeningen var samlet inntil april 1928 da det på en ekstraordniær generaforsamling ble besluttet å oppløse foreningen i selvstendige spesialgrupper. Skigruppa fortsatte da under navnet Høland Idrettslags Skiavdeling.

I 1949 ble igjen spesialgruppene sammensluttet til en forening: Høland Idrettslag med skigruppa som underavdeling under navnet Høland Idrettslag – Skigruppa.

Ved lagets stiftelse i 1902 ble følgende styre valt: K. C. Lie (formann), S. Olberg (viseformann), O. H. H. Riiser (kasserer), og Nic. Dahl og H. Østlie, styremedlemmer. I 1903 og 1904 sto Jacob Krogh som formann, og i 1905 og 1906 Ole Harnes. I 1907 inntrådte en dødperiode som varte til 1912. Men en del medlemmer av ungdomslaget arbeidet for idretten i denne periode – av dem som særlig arrangerte konkurranser kan nevnes A. Dreierstad og H. O. Østreng.

Formenn (siden 1912)

1912 Andreas Andersen
1915 Aksel Solvaag
1916 A. Dreierstad
1917 J. O. Ødegård
1918 Kr. Stenhaugen + 1922-23
1920 H. Nitteberg + 1926-27
1924 Rolf Lie

Første formann i Høland Idrettslags Skiavdeling (1928) var H. Nitteberg. Han ble i 1931 avløst av Karl Guldbrandsen. I 1932 ble Nitteberg igjen valt til formann og sto til 1934, da han ble avløst av Kåre Lundberg. Lundberg var formann til 1940. I krigsårene 1940-45 var det helt rolig i laget. I 1945 valtes Hans Holtet til formann, og han ble i 1947 avløst av Rolf Norum. I 1948 – 49 var Øivind Lundberg formann.

Første formann i det samlende Høland Idrettslag (1949) var Ottar Kilde.

Skiavdelingen har stått tilsluttet Aurskog og Høland Skikrets siden kretsen ble startet.

Høland Idrettslags arbeidsfelt omfatter den typiske skog- og jordbruksbygd Nordre Høland, med ca 4000 innbyggere. I bygda er det 3 idrettslag. Medlemstallet i Høland IL er år om annet ca. 100.

Den første egentlige skibakke laget hadde var Tronsdalsbakken, bygd i 1920. Den hadde kr. pkt. på ca. 30 meter. I 1936 bygde laget ny bakke, Fjelddalsbakken, og hadde åpningsrenn i denne 21/2 1937. Etter en del utbdringer er bakkens kr. pkt. 45 m. Bakkerekorden er på 50,5 meter og satt i 1955 av Arnfinn Karlstad.

LAgets fremtidsplaner, hva ski angår, vil i første rekke bli å bygge ny guttebakke – en videre utvidelse av Fjeldsdalsbakken – eller en ny bakke som tilfredsstiller tidens krav.

Av gode skiløpere i den første tiden kan nevnes Jacob Krogh og Oskar Østli – senere Einar Grønlund, Petter Holtet, Karl Grønlund, Harald Nitteberg, Johan Hauer, Anfinn Bergset og videre Kåre Lundberg, Håkon Hauer, Leif Lie, Jacob Grønlund og Leif Lundberg. Av de beste løpere etter 1945 må i første rekke nevnes Ottar Kilde Sten og Odd Grønlund – videre Leif og Ragnar Mørch, Johan Nadden, Kåre Myhrvold, Åge Solberg og Hugo Skaug. Utenom disse har laget hatt mange gode løpere for kortere tid.

De nålevende æresmedlemmer er Jacob Krogh, Andreas Andersen, Harald Nitteberg og Kristian Hafsteen.

Laget har arrangert ett landsrenn (1953) og har hatt årvise distrikstrenn. Langet var tildelt Kongepokal til stitt 30-års jubileumsrenn i 1952, men rennet kunne ikke holdes pga snømangel.

Interessen for ski-idrettens har alltid vært stor i Høland, og man har grunn til å se lyst på den i videre utviklingen av skiidretten.

Formenn siden sammensluttningen

1949 Ottar Kilde
1950 Bjarne Bakken
1953 Joel Åmodt
1954 Kåre Lundberg

Formenn i skigruppa

1950 Øyvind Lundberg
1951 Ottar kilde, og fra 1954
1952 Leif Lundberg

Forfattet av Kr. Hafsteen.

Skiløpere

 • Andersen, Andreas, småbr., f. 4/12 1886 i Løken i Høland.
 • Brøtmeth, hans Andreas, gårdbr., f. 14/5 1914. Langr.
 • Grønlund, Einar, gårdbr f. 1895 i Høland. Hopp og langr.
 • Grønlund, Odd, snekker, f 5/2 1933 i Høland. Hopp
 • Grønlund, Sten, snekker, f. 24/9 1928 i Høland. Hopp
 • Grønlund, Willy, f. 6/3 1936 i Fosser. Hopp
 • Hafsteen, Kristian, kjøpmann, f. 8/2 1890 i Høland.
 • Hauer, Håkon Ragnvald, formann, f. 9/12 1910 i N. Høland. Langr.
 • Holtet, PEtter, gårdbr., f. 3/7 1891 i Fosser. Komb.
 • Kilde, Ottar, bonde, f. 27/3 1919 i høland. formann i skig. Hopp og Komb.
 • Krogh, Jaboc, skogsbestyrer, f. 16/10 1874 i Høland. Hopp, komb og langr.
 • Krogstad, Kolbjørn, meieriarb. , f. 28/7 1906 i Fosser.
 • Lang, Trygve Karsten, gårdbr,, f. 16/9 1927 i Høland. Langr.
 • Lundberg, Låre, kjøpmann, f. 8/1 1913 i Høland. Komb. og langr.
 • Lundberg, Leif, verkstedarb., f 9/1 1916 i Nordre Høland. Hopp
 • Maudal, Sem, ingeniør, f. 7/12 1904 i Lier. Hopp.
 • Myhrvold, Kåre henry, instrumentmaker, f. 5/3 1915 i Aurskog. Hopp og langr.
 • Mørch, Leif, gårdbr. f. 12/6 1924 i Løken. Hopp, komb, og langr.
 • Mørch, Ragnar, gårdbr., f. 11/10 1926 i Løken. Hopp, komb. og langr.
 • Nadden, Johan, bygn.snekker, f. 16/6 1932 i Høland. Langr.
 • Nitteberg, Harald, gårdbr., f. 1896 i Høland. Komb.
 • Skaug, Arnold, småbr. og skogsarb., f 8/11 1903 i N. Høland. Hopp
 • Skaug, Bjørn, maskinist, f. 376 1929 i Høland. Hopp.
 • Skaug, Hugo, snekker, f. 15/3 1925 i Fosser. Hopp.