Fra 1 januar 2018 så har Statens Vegvesen innført kompetansekrav til løypevakter på sykkelritt. I regi av Norges Sykkelforbund er det utviklet e-læringskurs for de som skal regulere trafikk, henholdsvis stasjonære vakter og mobile vakter. Foreløpig er ikke alt kursmateriell gjort tilgjengelig som e-læring, så enn så lenge så må noe av opplæringen gjøres i klasserom. Kravene som stilles er strenge da de sier at de eneste som kan trafikkregulere under sykkelritt på vei er private vakter med bestått opplæring og polititjenestemenn i tjeneste. Dette gjelder selv om de har kompetanse til trafikkregulering i andre sammenhenger. Navn på alle stasjonære- og mobile vakter for hvert arrangement skal oversendes Statens Vegvesen senest klokken 10:00 dagen før rittstart. Mer om dette kan leses på https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/sykkelritt. Det er også en egen kategori som heter løypevakt, hvis oppgave kun er å yte service og vise vei.

Kompetansekravet har medført at flere ritt har kastet inn håndkleet nå i 2018, et utvalg av ritt er: Krepserittet, Skiptvetrittet, Montebellorittet, Trysilrittet og Nordfjordrittet, mens noen andre som Skjebergrittet tar pause i 2018 og håper å kunne komme tilbake igjen neste år. Elgrittet derimot går på med krum hals og satser på at sammen med undergruppene i HIUL så skal det være mulig å få utdannet minimum 20 stasjonære vakter. Tilbudet er i første omgang sendt ut til de største undergruppene: Fotball, håndball og ski pluss AHFK, men oppfordringen om å ta kurset og kunne bistå arrangementet går selvfølgelig til alle som er medlemmer i HIUL. Elgrittet har satt av 20.000,- som vil fordeles ut fra antall som stiller fra hver gruppe på kurset og på rittdagen.

Behov for løypevakter under Elgrittet

Løypevakt (LV)

  • Har som oppgave å yte service og gi informasjon til rittdeltakere og publikum.
  • Person må ha trafikalt grunnkurs og fastsatt opplæring, eller person over 18 år med fastsatt opplæring.
  • Opplæring for dette holdes som info rittdagen.
  • Behov her er minimum 50 vakter.

Stasjonær vakt (SV)

  • Har som oppgave å stå for trafikkregulering på vei, jf. § 7.
  • Har som oppgave å yte service og gi informasjon til rittdeltakere og publikum.
  • Person må være over 18 år med fastsatt opplæring og kompetansebevis.
  • Klasseromsundervisning for dette blir gjennomført 23 og 24 april, hvor hver enkelt må ha gjennomført e-læringsmodulen i forkant. Egen plan for gjennomføring blir utarbeidet.
  • Det er kursing av disse vaktene som er helt avgjørende for gjennomføringen av rittet.
  • Behov her er minimum 20 vakter

Påmelding til kurs gjøres via MinIdrett https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=369. Ved gjennomført og bestått kurs utstedes da et kompetansebevis som er gyldig i 5 år.

Ytterligere spørsmål?

Detaljert kursinfo og -planer er sendt ut til alle gruppeledere i HIUL så disse kan besvare det meste. I tillegg så kan Elgrittets sikkerhetssjef Christian de Flon kontaktes på telefon 99333566.