Dagens fotballstyre har gjort en fantastisk jobb over mange år, men nå ønsker de å tre ut av styret. Resten av
dagens styremedlemmer er også trenere, og ønsker å bruke fokuset på treningsfeltet i stedet for møterommet.
Vi er derfor i den situasjonen at vi trenger finne kandidater til samtlige posisjoner i styret.

Dette er de ledige vervene

 • Leder
  Ansvarlig for fotballgruppa. Rapporterer til styret i hovedlaget. Faste møter: 1 møte i mnd sammen med hovedlaget + 1 møte i mnd med fotballstyret (tas gjerne på samme kveld)
 • Nestleder
  Vara for leder, styremedlem
  Faste møter: 1 møte i mnd med fotballstyret
 • Styremedlem med ansvar for dugnadsinformasjon
  Ansvarlig for å informere og koordinere lagledere om dugnader og kioskvakter.
  Faste møter: 1 møte i mnd med fotballstyret
 • Styremedlem med ansvar for arrangement
  Ansvarlig for Tine fotballskole og evt fotballcup (I samarbeid med de andre i styret + lagledere)
  Faste møter: 1 møte i mnd med fotballstyret
 • Styremedlem med ansvar for det sportslige
  Ansvarlig for dommere og vedlikehold av sportsplan og kontakt med trenere.
  Faste møter: 1 møte i mnd med fotballstyret
 • Styremedlem med ansvar for økonomien.
  Vi har egen regnskapsfører i HIUL, men styret trenger en for å a oversikt over midlene, samt betale regninger, cuputgifter etc.
  Faste møter: 1 møte i mnd med fotballstyret
 • Varamedlem
 • Valgkomite

Møter utover dette: Kan være møte med naboklubber rundt samarbeidslag. Ulike arrangementer slik som fotballavslutning, infomøte til nye foreldre etc. Samt e-poster eller facebookdiskusjoner internt i styret.

Honorar: Kaffe og vaffel, samt følelsen av å gjøre en god innsats for barn i lokalsamfunnet

Har du lyst på et verv, eller kjenner noen som har det, kontakt:
Trond Magne Aamodt
Telefon: 92 02 79 51
E-post: tmaamodt@online.no
(Også tilgjengelig via Facebook/Messenger)