Ikke golf, ikke fotball, men fotballgolf!

Hva er fotballgolf?

Spillet spilles på samme måte som golf, med unntak av at spillere bruker en fotball i stedet for en golfball, og ballen blir sparket i stedet for å bli slått med en klubb som jobber mot en diameter på 50 cm-52 cm med 28 cm dyp ” FootGolf cup “vanligvis plassert vekk fra golf greener. Spilleren som avslutter banen med færrest skudd vinner. Faktisk spilles FootGolf ofte på golfbaner, selv om det også kan spilles på spesialbygde fotgolfbaner. Det første skuddet må spilles fra tee-boksen, og bunkere, trær, vann og åser må krysses eller unngås for å nå hullet.

Banen på momoen

Banen ble etablert på gressmatten ved forsamlingshuset på Momoen i 2020. Banen består av 9 hull med en vanskelighetsgrad som de fleste skulle mestre.

Online scorekort finner du her

Spilleregler

1.   Det gis 1 (ett) poeng per spark i dette spillet.
2.   Den spiller/lag som har minst poeng når runden er ferdigspilt er vinner av runden.
5.   Det er kun tillatt å sparke ballen. Føring eller vipp av ballen er ikke tillatt. Det gir 2 poeng i straff.
6.   Uspillbar ball. Droppes på nærmeste spillbart område, 1 straffepoeng.
7.   Ball på golfgreen SKAL plukkes opp og droppes utenfor green, men ikke nærmere hullet. Det gir ingen straffepoeng.
8.   Ballen kan markeres og tas opp dersom den er i veien for medspillers ball-linje. Ballen plasseres samme plass etter at medspiller har sparket sin ball. Det gir ingen poeng i straff.
9.   Blir en ball truffet av en annen ball under spill, legges den ballen som ble truffet tilbake der den lå. Ingen straffepoeng.
10. Den med færrest poeng på hullet slår først ut (har honnøren) på neste hull.

 

Hvem kan spille på banen?

Alle som har betalt medlemskap i HIUL for inneværende år kan spille på banen.

Ikke-medlemmer: Barn 50, voksne 100, familie 200. Betaling til hovedlaget sin VIPS-konto #13 54 82 HIUL