Fritidsklubb

Løken fritidsklubb samarbeider med Høland IUL om dette flotte tilbudet for barn og ungdom. I egne lokaler på Høland stadion arrangeres det både junior- og ungdomsklubb.
s

Politiattest

Alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Les mer

R

Juniorklubb

Fra 4 klasse til 7 klasse. Juniorklubben har åpent torsdager fra kl 18.00 – 20.30
Sportskafeen har åpent under juniorklubben.

i

Ungdomsklubb

Fra 8 klasse til 18 år. Ungdomsklubben har åpent onsdager fra kl 18.00 til 22.00
Sportskafeen har åpent under ungdomsklubben.

Om Løken fritidsklubb

I Fritidsklubbens lokaler skal det være møteplass og arena for identitetsdannelse, sosialisering, opplevelser og mestring.

Her kan du kan “henge” med venner, prate med de voksne, spille biljard, bordtennis, PlayStation, bruke en av våre datamaskiner eller spille brettspill. Vi har kafe og kiosk. Det er ungdommen selv som i samarbeid med klubbledere er med på å bestemme hva vi skal ha av aktiviteter.

Klubbmedarbeidernes grunnholdninger i arbeidet med barn og ungdom

Et hvert menneske har grunnleggende frihet til å velge sine handlinger. En hver må dermed selv bære ansvaret for konsekvensene av de handlingene man foretar.

• Barn og unge skal utvikle sosiale ferdigheter
• Barn og unge skal oppleve mestring
• Barn og unge skal handle etter fellesskapets normer og verdier
• Barn og unge skal vise engasjement, toleranse, tillit og tilhørighet
• Barn og unge skal være inkluderende