Håndball

Håndballgruppa har i dag ca. 180 aktive spillere fra 6 års alderen til herre-og damelag.

Vi ønsker å være en håndballklubb som leverer gode sportslige resultater, fremmer samarbeid og
skaper en trygg plattform for barn og unge.

 • Alle skal kunne delta
 • Alle skal kunne utvikle seg både sosialt og sportslig
 • Man skal kunne forvente gode rammer, kvalitet i alle ledd
 • Her skal man ønske å delta og føle det godt å være en del av laget
 • Utfordringer tas tak i og ryddes opp i umiddelbart
 • Godt humør og trygghet skal være grunnpilarer i utviklingen

Høland håndball og styret skal være en trygg og aktiv støttespiller for alle: spillere, trenere/lagledere, foresatte, publikum og andre.
Vi forventer og da at alle trenere og lagledere:

 • Er presise og opplagte til treninger
 • Har god informasjon både med spillere og foresatte
 • Viser god lagånd og gode holdninger
 • Representerer Høland håndball og HIUL på en god måte
 • Planlegger og gjennomfører gode og kvalitative treninger
 • Ber om hjelp hvis de trenger det fra styret
 • Viser samarbeidsvilje og ser det beste for klubben
 • Bidrar til et godt miljø å utvikle seg i, både sportslig og sosialt

Vi, i Høland håndball, forventer at publikum og foresatte utviser god sportsånd ved god kommunikasjon og gode holdninger!

s

Politiattest

Alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Les mer

R

Visjon

Høland håndball og styret skal være en trygg og aktiv støttespiller for alle: spillere, trenere/lagledere, foresatte, publikum og andre.

Styret

Leder: Jon Andresen
Epost: Send epost
Telefon: 906 50 582

Nestleder: Linn Brøtmet Moe
Telefon: 41219052

Kenneth Resseth – Lisenser/påmeldinger
Gro Bergan – Arrangement
Camilla Mesna – styremedlem
Gøril Strand Alfredsen – styremedlem

Trenere 2021/2022

Oppdatert pr. september 2021