LØKEN: Daglig leder Bjørn Ottesen i HIUL ønsker barnehage ved Høland stadion, og får støtte fra Simen Solbakken (H).

BYGG HER: Simen Solbakken (H) og daglig leder Bjørn Ottesen i Høland IUL mener Høland stadion er det optimale stedet for ny barnehage på Løken. Foto: Øyvind Henningsen Foto: Øyvind Henningsen

Løken barnehage skulle egentlig rehabiliteres og bygges ut, men det viste seg å bli vesentlig dyrere enn planlagt, og kommunen måtte avlyse anbudet.

Etter noen runder har politikerne vedtatt å bygge ny barnehage på Løken, og tre tomter er aktuelle.

Ett av alternativene er ved Høland stadion, noe daglig leder Bjørn Ottesen i Høland idretts- og ungdomslag mener er det mest fornuftige.

– Her har kommunen mulighet til å bygge ny barnehage i direkte tilknytning til det flotte anlegget vi har, sier Ottesen til Indre Akershus Blad.

Tomta idrettslaget har å tilby Aurskog-Høland kommune er grusbanen helt innerst, rett nedenfor idrettshallen. Et steinkast unna har idrettslaget en mengde innendørsfasiliteter å tilby – med klubbhus, håndballbane med tilhørende garderober, treningsstudio, spinningsal og ulike rom til aktiviteter, konferanser og selskap.

– I tillegg har vi god plass ute, med grøntareal og den store kunstgressbanen, sier Ottesen.

Nærmiljøanlegg

Men det stopper ikke der. Idrettslaget har flere anleggsplaner.

– I løpet av 2017/2018 blir det bygd et nytt nærmiljøanlegg på stadion. Her vil det bli sandvolleyballbane, idrettsflate som kan islegges om vinteren, skaterampe, hinderløype for alle aldre, klatrestein og et fint samlingsområde for sosialt samvær, forteller Bjørn Ottesen stolt.

Dersom kommunen ønsker å bygge barnehage ved stadion vil nærmiljøanlegget bli plassert på den lille kunstgressbanen, og området langs kunstgressbanen nærmest elva kan bli inn- og utkjøring til barnehagen.

– Her kan det enkelt plasseres en barnehage på 1.000 kvadratmeter, med muligheter for å utvide til 1.500 om behovet skulle melde seg. Dette er vinn-vinn for alle parter. Barna får fantastiske muligheter til å leke og utfolde seg, og de får tidlig kjennskap til idrettslaget og stadion, mener Ottesen.

Høyres gruppeleder Simen Solbakken støtter idrettslagets daglige leder. Han er fullt klar over at dette kan bli et dyrere alternativ enn tomta der barnehagen ligger i dag. Her er kommunen nemlig bundet til en festeavtale med Opplysningsvesenets fond i 40 år framover.

– Det er dumt hvis leieforholdet tvinger oss til å velge en løsning vi ikke vil ha. Den beste plasseringen er ved stadion, og at det vil koste noe mer må vi leve med, sier Solbakken.

Han mener dagens barnehagetomt også kan brukes til noe annet.

– Vi trenger flere omsorgsboliger. Det kan kanskje være et alternativ, sier Solbakken.

Merbruk

Å få barn og unge i aktivitet er viktig, og Solbakken mener Aurskog-Høland burde gjøre som i Fet, hvor det bygges barnehage i tilknytning til Fet Arena.

– Høland IUL er flinke til å tenke merbruk av sitt anlegg, og her får barnehagebarna mer plass rundt seg. Dette er det beste alternativet for barna, mener han.

Ottesen håper politikerne våger å tenke langsiktig når de skal velge blant alternativene.

– Jeg håper de ikke bare tenker kroner og øre på kort sikt, men ser helheten i dette.

– Men idrettslaget ser vel sitt snitt til å tjene noen kroner på å selge tomta?

– Vi blir ikke millionærer av å selge en tomt til barnehage. Vi tenker sambruk, og ønsker å få barn og unge i aktivitet.

AKTUELL TOMT: Høland IUL ønsker at Aurskog-Høland kommune bygger barnehage på grusbanen, innerst bak kunstgressbanen. Foto: Øyvind Henningsen

Artikkelen ble publisert på Indre.no 05.07.2017 (Krever abonnement)