– Nå må vi stå samlet, snakke opp det nye laget og skape positiv blest om det

Det var Anne Gry Enger, en av de åtte i det første valgte styre i Høland IUL som kommer med denne oppfordringen etter at Høland Idrettslag og Momoen idretts- og ungdomslag ble ett lag. Litt før klokka 17 lørdag ettermiddag den 20 mai var det første ordinære årsmøte i Høland IUL over. Da var budsjetter for hovedstyret og gruppestyrene godkjente. Nå starter arbeidet med i praksis å bygge de to tidligere naboklubbene til ett.

For Anne Gry Enger hadde det også vært en prosess å gå gjennom å se klubben hun hadde nedlagt så mye jobb for oppe på Momoen, og som hun hadde vokst opp med i er historie. Far Tor har vært med på årsmøter i MIUL fra stiftelsesmøtet i 1940 til det siste i fjor høst, har innehatt det meste av verv i klubben og er det eldste nålevende æresmedlem.

Nytt styre - Indre

Disse åtte utgjør det første ordinære styret i Høland IUL. Fra v. Vidar Holtet, Rune Hellem, Jon Arne Bergersen (leder),
Bjørn Ottesen, Kristin Nordby, Jan Erik Hagen, Anne Gry Enger og Tom Erik Halvorsen. Foto: Øivind Eriksen (Indre)

Jeg er oppflasket med MIUL, og ved å ta et verv her har jeg mulighet til å ta med meg noe av det far og alle andre skapt iMIUL med videre i den nye klubben. Derfor valgte å si ja til et styreverv og gjøre en innsats for idrettslaget som nå dekker vår del av bygda, sa Anne Gry Enger til Indre Akershus Blad etter årsmøtet. Hun er tydelig på at det var litt vemodig å se MIUL gå inn i historien. Men samtidig sikker på at fusjonen var riktig.

– Det var smart. Ungene går på samme skole. Det er kun fem kilometer mellom klubbene. Det ville blitt vanskelig for oss på Momoen og fortsette alene. Nå må vi alle trå til, samle oss om den nye klubben, snakke den opp og bidra i driften, blant annet gjennom å ta verv, sier Enger.
– Mange på Momoen uttrykker bekymring for hva som vil skje med anleggsmassen og i særdeleshet forsamlingshuset?
– Det forstår jeg. Spesielt forsamlingshuset har vært et viktig samlingspunkt for oss på Momoen og det ligger mye følelser knyttet til det. Jeg håper det beste for det og at det vil bli integrert i Høland IULs virksomhet i årene som kommer, sier hun.

Deltagere aarsmoete

Et drøyt 30-talls personer var møtt fram til det første årsmøtet i Høland IUL. Foto: Øivind Eriksen (Indre)