Hovedstyret har etter at beslutningen om ikke å videreføre allidrett fra HIL/MIUL ble kunngjort fått tilbakemeldinger på at tilbudet er ønsket i HIUL også. Hovedstyret har derfor besluttet å forsøke å etablere et tilbud for barn i alderen 4-6 år hvor – slik det er formulert av NIF: “… barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile..”. Alt innenfor rammene bestemt av barneidrett definert av NIF, se https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ 

Barn som deltar på allidrett må være medlem av HIUL for å nyte godt av de kollektive forsikringsordningene som tilbys gjennom NIF, og det vil påløpe en aktivitetsavgift.

Forutsetningen for å starte opp tilbudet er at vi får etablert en gruppe med en leder som velges for to år, og 3 til 4 trenere. Leder behøver ikke nødvendigvis å være trener. Hovedstyret ønsker at leder sitter i minimum to år for å sikre kontinuitet i gruppen. Erfaringer fra tidligere år har vist at manglende kontinuitet går ut over kvaliteten på tilbudet. Vi har også sett at det bør være 3 til 4 trenere for å sikre at hvert enkelt barn blir godt nok ivaretatt under aktivitetene.

Kontakt daglig leder i HIUL Bjørn Ottesen om du ønsker å bidra til å gi de aller minste et tilbud i klubben vår.