I forbindelse med sammenslåingen av HIL og MIUL så ble det bestemt å videreføre det beste fra begge klubber inn i den nye klubben HIUL. Fra MIUL så er det spesielt de gode tradisjonene knyttet til ungdomslaget som utmerker seg. Det ble derfor tidlig bestemt å blant annet videreføre julebordene. Det har derfor i år blitt arrangert julebord torsdag 30 november for alle æresmedlemmer fra gamle HIL og MIUL og lørdag 2 desember for alle medlemmer. Tradisjon tro så er det også åpent for alle som føler tilhørighet til Momoen og Løken og som ønsker å ta del i HIUL’s feiring av seg selv. Her blir det beste fra året som har gått trukket frem innenfor en høytidlig ramme sammen med god julemat og taler etterfulgt av en hyggelig fest “på lokalet”.

Julebordet for 22 æresmedlemmer torsdag 30 november 2017 i veslesalen på lokalet.

Lørdag 2 desember 2017 så var det dekket til hele 141 gjester på lokalet på Momoen. Arrangementet startet med en liten mottagelse i veslesalen før gjestene ble ropt opp til sine respektive plasser. Så var det Inspiratos tur, de fremførte 4 sanger. Den siste var “Deilig er jorden”, og da var det anledning for de som kan teksten å synge med. Så kom turen til hovedstyrets representant Anne-Gry Enger som ønsket velkommen som igjen overlot ordet til kveldens toastmaster Rune Hellem som fortløpende presenterte hvert punkt på programmet. Kveldens første talere var Jon Arne Bergersen (styreleder) og Tom Erik Halvorsen (nestleder) etterfulgt av Bjørn Ottesen (daglig leder), Kristine Glestad og Guro Fostervold Dunvoll (herrenes tale), Sigurd Enger (damenes tale) og til slutt Hans Kristian Halvorsen som takket for maten. Det var også plass til humorinnslag, hvor Inge og Erik Lie og Morten Foss alle velvillig delte fra sine utømmelige kilder av gode historier.

Klubben ønsker også å bruke sin posisjon i nærmiljøet til å hedre personer eller grupper med tilhørighet til Løken og Moe. MIUL gjorde dette tidligere ved å kåre “Årets Momoing”, og HIUL viderefører dette gjennom kåringen av “Årets Hølending”. Tidenes første “Årets Hølending” ble Elin Glende som fikk prisen for sitt virke som vokalist i bandet Åkerland og som medlem i Bondebabes – de som “reddet bygda” i deres revy tidligere i år. Kåringen favner altså mer enn bare HIUL’s medlemmer, og gir klubben mye oppmerksomhet i lokalpressen, på nett og i sosiale medier.

Elin Glende, sammen med prisutdeler Tom Erik Halvorsen, har mottatt bevis på at hun er blitt kåret til Årets Hølending 2017. Hun vil også motta et verdibevis på 2500,- fra Høland og Setskog Sparebank.

På julebordet får også klubbens æresmedlemmer anledningen til å dele ut sin pris “Æresmedlemmenes pris” som deles ut til den eller de i klubben som som de mener har gjort seg fortjent til denne utmerkelsen. Historiens første tildeling i regi av HIUL gikk til de tidligere styreledere i HIL og MIUL, henholdsvis styre- og nestleder i HIUL, Jon Arne Bergesen og Tom Erik Halvorsen. Prisen ble gitt for deres arbeid for å slå sammen klubbene på en måte som har videreført det beste i begge klubbene, og samtidig skapt en ny klubb med en egen identitet. HIUL vil forøvrig komme tilbake med en egen artikkel her på vår nettside om våre æresmedlemmer.

Årets Hølending 2017 sammen med mottagere av æresmedlemmenes pris, Tom Erik Halvorsen og Jon Arne Bergersen

Julebordet skal altså være en markering av året som har gått for klubben hvor vi kan hedre de som hedres bør, og samtidig skape en arena der alle som bidrar med et mangfoldig antall timer med dugnadsinnsats kan møtes og bli bedre kjent – på tvers av undergrupper, interesser og alder. I klubbens budsjett så er det lagt opp til at arrangementet skal gå i null, det legges blant annet ned et betydelig antall dugnadstimer for å gjøre i stand til festen, gjennom steking av medisterkaker og pynting av lokalet med mer. Det er derfor lagt opp til at alle deltagere dekker inngangsbilletten for seg selv. Det er allikevel fritt opp til hver undergruppe innenfor de økonomiske rammer de har å dekke dette for et utvalg av sine medlemmer. Dette kan f.eks gjøres ved en egen “juleborddugnad”.
Julebordet vil bli arrangert første lørdag i desember i årene som kommer, så det er bare å finne frem almanakken og markere denne datoen en gang for alle.