Publisert på Indre.no (+) fredag 23 mars 2018 av Øivind Eriksen

LØKEN: Høland IULs treningsstudio har blitt en ubetinget suksess. Det gir en solid pott kroner i klubbkassa, samtidig som det har blitt et positivt bidrag til folkehelse i nærmiljøet.

– Vi var spente da vi satset på dette tilbudet, og det fantes skeptiske røster, men i dag ser vi at dette var et rett grep, sier Anita Hokholt Engh til Indre Akershus Blad.

VELLYKKET LØFT: Treningsstudioet Høland IUL etablerte for seks år siden, har blitt en suksess og et viktig økonomisk bidrag til klubbkassa. – Vi var spente da vi startet opp, men i dag ser vi at det var et riktig valg, fastslår leder av gruppa, Anita Hokholt Engh. Foto: Øivind Eriksen (Indre)

Hun gikk på et nytt år som leder for treningsstudioet på Høland IULs årsmøte tidligere i uka og har vært med i driftsapparatet fra starten.

På årsmøtet kunne treningsstudioet/styrkeløftgruppa legge fram regnskap for 2017 med netto overskudd på 520.000 kroner. Av disse ble 500.000 overført hovedlaget.

– Det er moro å være med på dette laget, sier Anita Hokholt Engh med adresse til de sju andre tillitsvalgte som drifter treningsstudioet/styrkeløftgruppa og der hele driften skjer på dugnad.

450 medlemmer

– Medlemsmassen ligger på rundt 450, i alle aldre og på alle nivåer, fra aktive styrkeløftere i norgestoppen til mosjonister i alle aldre. Spesielt gledelig er det at vi i det siste har hatt en god pågang av yngre medlemmer, fortsetter hun.

I fjor ble Høland styrkeløft etablert som egen gruppe og innmeldt i Norges styrkeløftforbund.

Nå spisser en håndfull medlemmer herfra formen mot NM om en måneds tid, og nettopp frivektavdelingen i treningsrommet har hatt økende tilslutning.

Det resulterte at årsmøtet ga grønt lys for et låneopptak på 855.000 kroner til utvidelse av treningsstudioet på knappe 120 kvadratmeter.

Det er også gode penger i god mat, noe en annen økonomisk hjørnesten, Sportskafeen, igjen dokumenterte. Den kunne bokføre et pluss på 550.000 kroner.

Fra de utrettelige damene bak kafeen kom det imidlertid et ønske om nytt friskt blod i dugnadsgjengen.

Årsmøtet forleden, som var det første i Høland IUL etter at Høland IL og MIUL fusjonerte, fortalte at det har vært et hektisk år med å få «innkjørt» det nye laget, men at brikkene er i ferd med å falle på plass.

Driften ga et overskudd på 300.000 kroner, og med 10,5 millioner i gjeld har laget et godt utgangspunkt for framtida. Gruppenes økonomi var også god, der de fleste hadde «penger på bok».

Nytt låneopptak

Årsmøtet ga også grønt lys for et låneopptak på inntil 3,8 millioner kroner til aktivitetsparken.

Når det gjelder tillitsverv, fortsatte hele det sittende hovedstyret, med Jon Arne Bergersen som leder, for en ny periode.

De øvrige som er med og styrer HIUL-skuta i 2018 er Tom Erik Halvorsen, Rune Hellem, Vidar Holtet, Jan Erik Hagen, Anne Gry Enger, Kristin Nordby og daglig leder Bjørn Ottesen.