Idrettsrådet i Aurskog-Høland inviterer alle ledere, gruppeledere og andre med styreverv i kommunens idrettslag til.Kick Off, onsdag 13. September kl. 18.00 i teltet til Setskog IF som står i Tusenårsparken på Bjørkelangen.

Det vil bli gitt viktig informasjon og innspill fra Kulturkonsulenten og Idrettsrådet om blant annet hvordan idrettsregistreringen rapporteres og hva som evt. kan forbedres med tanke på dette. Vi skal også ta tak i punkter vedtatt på Idrettsrådets årsmøte, herunder også bruk av penger til å øke kompetansen innenfor bl.a. arrangementer og trener-/ledersiden.

 • Kompetansebygging for arrangementer, trenere, ledere, styre- og gruppeledere mm
  • Felles kompetansebygging?
  • Samarbeidsprosjekter?
  • Idrettsskole?
  • Handicapidrett?
  • Lavterskeltilbud?
  • Markedsføring av idrettslagene
 • Rekruttere, engasjere og beholde unge i verv i idrettslagene
 • Evt.

Idrettsrådet skal ha møter med kommuneadministrasjonen, ordfører, gruppeledere og partilederne i de politiske partiene seinere denne høsten, og dette Kick Off’et danner et viktig grunnlag for innholdet i disse møtene. Idrettsrådet ønsker at så mange som mulig fra idrettslagene kommer.

Enkel servering ved ankomst.

Påmelding på mail: groanitakversoy@gmail.com seinest mandag 11.09.17.