Covid-19 retningslinjer ved håndballkamper i Hølandshallen

Om rutiner ved håndballkamper i Hølandshallen

Grunnet samfunnssituasjonen i forbindelse med koronapandemien er det noen tiltak vi er nødt til å gjøre for å kunne gjennomføre et arrangement med minst mulig smitterisiko. Håndballgruppen i HIUL følger retningslinjer gitt fra Aurskog-Høland kommune, Folkehelseinstituttet og Norges Håndballforbund / NHF Region Øst. Hver link peker på de til enhver tid oppdaterte retningslinjer fra de ulike organisasjonene. Denne siden beskriver HIUL sine retningslinjer som er lokale tilpassninger fra tidligere nevnte retningslinjer, hvor disse også vil ha presedens foran våre retningslinjer. Det betyr at om det er avvik mellom det som står her og retningslinjer f.eks gitt av NHF så vil det være forbundets regler som er førende.

Siden er sist oppdatert 18 september 2021

Smittevernets «gylne treenighet»

 1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.
 2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.
 3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og kampaktivitet.

Besøksregistrering

Alle besøkende over 18 år  skal registrere seg ved hjelp av QR-koder som finnes hengt opp lett synlig flere steder i Hølandshallen. HIUL benytter Norges Idrettsforbunds løsning hvor man benytter Idrettens ID eller VIPPS til å registrrere seg. Gjennom denne løsningen er alle krav om registrering av besøkende med tanke på smittesporing håndtert samtidig som personvernet er ivareatatt. Les mer på https://qrona.no/

Registrering av spillere og støtteapparat

Lagene plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen. I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig. For alle andre benyttes mal som er utarbeidet av NHF Region Øst, se Spillerliste for spillere under 13 år. Lister med spillere skal være klare før ankomst.

Garderober/oppvarming med mer

 •  Se eget oppslag for tildeling av garderober ved ankomst. Det er lagleders ansvar at man holder avstand i garderobe.
 • Oppvarming skjer fortrinnsvis utendørs. Hvis mulig i forhold til tidsskjema, kan man varme opp i hallen.
 • Lagleder må være tilgjengelig for dommer og sekretariat fra 10 minutter før kamp.
 • Det er ikke anledning for å benytte dusjene i perioden frem til etter kampslutt.
 • Benytt oppsatte hånddispensere for å ivareta god håndhygiene med mindre man som spiller benytter klister.
 •  

Publikum

 •  Maksimalt antall publikum er 50
 • Gjester er tildelt plass lengst inn på tribunene mot klokka i nordre del av Hølandshallen. Hjemmepublikum sitter på delen nærmest inngangen.
 • Det skal ikke byttes side med unntak av juniorer.
 • Benytt oppsatte hånddispensere for å ivareta god håndhygiene.

Billettsalg

Betaling kun med VIPPS.