Vi har den glede å invitere til svømmekurs i regi av Høland IUL med oppstart tirsdag 9 januar 2018. Kursets varighet er 10 uker, frem til og med tirsdag 20 mars (Vi tar pause i skolens vinterferie i uke 8).

Det er lagt opp til følgende tre kurs

Tid i vannet Beskrivelse
18:00 – 18:30 Vanntilvenning: Målgruppen er barn fra 2 og oppover hvor foresatte er med i vannet.
18:35 – 19:10 Skilpadde: Målgruppen er barn/ungdom, det vil gis grunnleggende teknikktrening, flyte og svømme. (Om man kan svømme litt fra før så er det allikevel mye å lære)

 

19:15 – 19:50 Selunge: Kombinere hoppe/flyte opp/svømme med flere teknikker

Beskrivelsene er å anse som veiledende. Mer utfyllende beskrivelse av innholdet til de ulike kursene finner du på Norges Svømmeskole http://svomming.no/svomming/svomming-forside/norges-svommeskole/

Av praktiske årsaker så er det satt en øvre grense på 15 barn pr. kurs. Alle kurs gjennomføres hvis vi får 20 eller flere påmeldte totalt. Kursavgift er kroner 650,-. Søskenrabatt 50,- pr. søsken. Betaling skjer pr. mottatt faktura som vil bli sendt ut i løpet av februar.

Det er også et krav fra Norges Svømmeforbund om at kursdeltagere må være medlemmer i Høland IUL, se https://www.hiul.no/bli-medlem/ Ungene vil bli oppført som medlemmer i svømmegruppa, som er viktig da idrettslaget før støtte fra Idrettsforbundet pr. barn i alderen 6-19 år pr. gruppe. Så spiller ditt barn fotball i tillegg, så bidrar det 2 ganger støtte til HIUL.

Påmelding på epost til rune.hellem@gmail.com Ring 406 21 735 om du vil vite mer.
Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger

  • Barnets navn
  • Barnets fødselsdato
  • Foresattes navn
  • Foresattes adresse
  • Foresattes telefonnummer
  • Foresattes e-postadresse
  • Ønsket kurs