Årets Kick Off for Idrettslagene i Aurskog-Høland og Rømskog blir avholdt i Aurskoghallen (klubbhuset), 25. september 2018 kl. 18.30 av Aurskog-Høland Idrettsråd

Elisabeth K. Holmedahl, som er prosjektleder i Interkommunalt ressursteam i Aurskog-Høland, Sørum og Fet kommuner vil ha innlegg på arrangementet. Hun vil snakke litt om utenforskap og hvordan hun ser for seg at vi i idretten kan være med å inkludere de som ofte faller utenfor pga for eksempel økonomi, ressurssvake familier osv.

I tillegg fortsetter arbeidet med temaet «Rekruttering av utøvere i egne rekker» og litt oppfølging av hva som har blitt gjort i forhold til midlene Idrettsrådet delte ut til kompetanseheving tidligere i år.

Politikerne og kommuneadministrasjonen i Aurskog-Høland og i Rømskog vil også bli invitert denne kvelden

Det vil bli enkel servering.

Idrettsrådet ønsker oversikt over hvor mange som kommer, og ønsker derfor en tilbakemelding på mail innen fredag 21. september til: leder.aurskogholand@irnif.no