I anledning markeringen av at det nå i 2018 er 40 år siden første Langfossdag så utgis det et eget hefte med historien til Langfoss og Langfossdagen. Redaksjonen har vært Halvard Moe, Terje Olberg og Øivind Eriksen og er utgitt av Høland IUL.

Vi gjengir her forordet i heftet skrevet av Halvard Moe

Forord

Historiebøkene forteller oss om store begivenheter som har funnet sted opp gjennom tidene og om slekter som har satt spor etter seg av forskjellig karakter.

I denne anledning velger vi derfor å løfte fram litt andre sider ved vår fortid. Historien om Langfoss er ikke representativ for vår historie, men forteller oss om hvordan enkelte bosetninger kunne arte seg og hvordan mennesker levde sammen og kunne brødfø seg til livets opphold.

Hensikten med dette heftet er å gi glimt fra livet på Langfoss, vise et lite bygesamfunn gjennom mange år og hvordan stedet i nyere tid ble tatt i bruk som et utfartssted for flere av kommunens innbyggere.

Gjennom mesteparten av 1800-tallet, var Langfossjøen og området rundt et levende bygdesamfunn med fastboende på Lognsetra, Homestrand, Måstad, Tangerud og Langfoss. Det har på folkemunne blitt fortalt utallige historier fra denne tida og noen av disse er tenget ned.

Da skogene omkring Langfoss rundt 1910 var lagt ut for salg, ble Stangeskovene A/S eier av disse, inkludert denne lille boplassen, som har blitt et kjært utfartssted for mange.

Etter at Tunsjø jeger- og fiskeforening i mange år leide Langfoss, overtok Momoen Idretts- og Ungdomslag (MIUL) leieforholdet i 1978. Dette ble da den første skihytte i Aurskog-Høland kommune. Laget gikk umiddelbart i gang med restaurering av skihytta og rydding av skiløyper fordelt på flere alternative traseer.

Inneværende år, 40 år etter at Langfoss ble tatt i bruk som et felles utfartssted, er nå idrettslagene på Momoen og Høland slått sammen til ett lag, Høland Idrett- og Ungdoms (HIUL), som ønsker å fortsette det gode tilbudet overfor bygdefolket.

Vi håper dette heftet vil gi leseren en innfallsport og inspirasjon til ytterligere å utforske dette området på ski, sykkel, eller til fots i naturskjønne omgivelser. God tur.

Moe, den 4 mars 2018
Halvard Moe