Foto: Indre.no

Prisutdelingen skjer under det nye lagets julebord i samfunnshuset på Momoen lørdag.

Årets kandidater er Hege Riise (bildet), Marlene Johnsen, gamlekara i HIUL og Elin Glende.

Teksten var publisert i papirutgaven onsdag 29/11 2017 side 21. Og på side 11 så var følgende annonse publisert