Onsdag 11 april ble det i regi av Nes Idrettsråd arrangert Workshop KlubbAdmin på Oppaker hvor Jan Erik Hagen og Rune Hellem fra hovedstyret var tilstede.

KlubbAdmin er Idrettsforbundets applikasjon for medlemsadministrasjon for alle av forbundets medlemmer. Pr. 04.02.2016 så ble det bestemt av Idrettsstyrets Presidentskap med hjemmel i forskrift til medlemsregister §§ 10-2 (3) og 10-5, og vedtatt av Idrettsstyret at alle idrettslag i NIF må elektronisk registrere medlems- og organisasjonsdata i idrettens medlems- og organisasjonsregister, og må avgi en årlig rapportering av medlems- og organisasjonsdata til NIF. Ytterligere informasjon om registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF er beskrevet her https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/

Det er bare å erkjenne at HIUL har en stor jobb foran seg med å oppdatere oversikten over alle våre medlemmer. Det innebærer flere ting, ikke bare skal listen representere faktiske medlemmer, det vil si medlemmer som har betalt kontigent inneværende år gjennom MinIdrett. MinIdrett er NIF sin portal for det enkelte medlem hvor man kan administrere alle sine medlemskap i ulike idrettslag, melde seg på kurs (For eksempel løypevaktkurset i forbindelse med Elgrittet) med mer. I tillegg er det viktig for HIUL at hvert medlem er plassert i en eller flere av de undergrupper som medlemmet er aktivt i. Spesielt er dette viktig for alle mellom 6 og 19 år, siden aktivitet i undergrupper gir grunnlag for viktig pengestøtte fra NIF.

Hovedstyret skal på sin samling i ettermiddag/kveld blant annet legge plan for hvordan HIUL på best mulig måte skal administrere sine medlemmer via KlubbAdmin. Et grep vil nødvendigvis være å ansvarliggjøre undergruppene til å utnevne medlemsansvarlige og gi disse tilgang til å melde personer inn og ut av den enkelte undergruppe. Mer informasjon om dette vil følge fra hovedstyret i nærmeste fremtid. I tillegg vil naturligvis utsendelse av medlemskontigent også høre med.