Høland har idrettslaget.vært klubben i SynøveDahlens hjerte i alle år. Under klubbens årsmøte tirsdag, ble hun utnevnt til æresmedlem for sin utrettelige innsats helt fra slutten av 1960-tallet.– Dette var overraskende, men veldig hyggelig, sa det nyeæresmedlemmet til Indre Akershus Blad etter overrekkelsen. Hun hadde vært på plass i Hølandshallen lenge før årsmøtestart. Som ansvarlig for Sportskafeen, klubbens største melkeku, måtte hun sørge for både noe å bite i og nok kaffe til årsmøtedeltakerne.Eidsvollhallen som hjemmebaneFartstida i Høland IL startet i barneårene. Med håndball, fotball, ski og friidrett. Men det skulle bli håndballen som ble viet mest interesse.– Det var før Hølandshallen ble bygget, og vi hadde først Eidsvollhallen og så «Bobla» i Lillestrøm som hjemmebane, minnes Synøve, som etter aktiv karriere gikk over i trenerrollen for aldersbestemte lag i mange år. Deretter gikk hun inn i frivillig arbeid rundt Hølandshallen når den var kommet på plass. I 20 år hadde hun ansvaret for håndballkiosken som ga mange kjærkomne kroner til laget. Enda viktigere har Sportskafeen blitt for klubben som økonomiskbærebjelke. Der har hun vært med fra første stund, og siden 2009 som leder. I løpet av årene fra da til og med 2016 har Synøve og hennes utrettelige medhjelpere innkassert et overskudd på 3,8 millioner kronertil Høland ILs beste. Les mer.(pdf)