Etter HIL og MIUL ble slått sammen og den nye klubben Høland IUL har blitt en realitet så får den nye klubben både sangkor og tennis på aktivitetslista. Begge deler har sin opprinnelse i MIUL. Klubben ferdigstilte en ny tennisbane der for et par-tre år siden.

– Her må det jobbes med å få økt aktivitet. I dag er den altfor dårlig i forhold til investeringene, sa daglig leder Bjørn Ottesen.

I sangkoret Inspirato er det derimot ikke noe å si på aktivitet og engasjement. Koret avviklet nylig sin tradisjonelle vårkonsert i sin «hule», forsamlingshuset på Momoen og er også et fargerikt og velklingende kulturelt innslag ellers i bygda med jevne mellomrom.

Inspirato

Inn i HIUL, koret Inspirato, med base på Momoen. Foto: Ø. Henningsen (Indre)

Fra indre 22 mai 2017