LØKEN: Høland får en ny idrettsgren å tilby etter at årsmøtet vedtok å opprette HIUL Styrkeløft Klubb

Dette ble enstemmig vedtatt under tirsdagens årsmøte. Innspillet om opprettelsen av en slik klubb kom fra det løftemiljøet som etter hvert har bygget seg opp i treningsstudioet.

Lavt fokus på utseende

Vi mener at en styrkeløftklubb kan aktivisere mange av dem som faller utenom de tradisjonelle idrettene i Aurskog-Høland» skrev HIL treningsstudio i sin innstilling til saken

Det ble også pekt på at styrke- løft er en rimelig idrettsform med lav inngangsterskel både fysisk og økonomisk, og med et lavt fokus på utseende og vekt.

Årsmøtet stilte seg udelt positiv til opprettelsen av en slik klubb under hovedlaget.

Bygger på?

Samtidig ble døra satt åpen for en mulig utvidelse av trenings- studioet slik at styrkeløftklubben får sin egen avdeling.

Dette vil bli tatt opp igjen til vurdering på neste årsmøte, da man da vil få et grunnlag for å se om interessen og oppslutningen om den nye klubben er stor nok til å realisere en slik utvidelse.

Nå skal Høland Styrkeløft Klubb stiftes. Det vedtok årsmøtet i Hølamd IL.
Primus motor i den prosessen blir Jarle Adolfsen (t.v.) og leder av hovedstyret Jon Arne Bergersen. Leder
for treningsstudioet Anita Hokholt Eng ser fram til å gi gamle og nye medlemmer enda et tilbud
Foto: Øyvind Eriksen (Indre)