Saken ble opprinnelig publisert på Indre sine nettsider 27/01 2018 av Øivind Eriksen

LØKEN: Stordugnad som kick off for ny aktivitetspark

STORDUGNAD: 1600 kubikkmeter masse er i ferd med å fjernes ved Høland stadion, som første steg i anleggelsen av aktivitetsparken. (Foto – Privat)

Høland IUL har tatt første spadetak i med den planlagte aktivitetsparken på Høland stadion

Det var ikke et enkelt symbolsk spadetak det var snakk om. Derimot en stordugnad der 1600 kubikkmeter masse i løpet av helgen skal fjernes ved hjelp av en gravemaskin, seks traktorer og en lastebil.

– Selv om laget må betale driftsutgifter til maskinene, er denne dugnaden verdt bortimot 200.000 kroner. Det er bare å bukke og takke de som har stilt opp med maskiner og arbeidskraft, sier Bjørn Ottesen.

Jorden som fjernes er overskuddsmasse som ble lagt øst for fotballbanen i forbindelse med kunstgressleggingen.

Det neste som skal skje, er møter med leverandører til aktivitetsparken og kontraktskriving med disse.

– Vi håper at de konkrete arbeidene vil starte tidlig i mars. Målet er som tidligere å ha aktivitetsparken klar til bruk ved skolestart til høsten, forteller Bjørn Ottesen.