Helgen 20-22 April 2018 arrangerte Norges Svømmeforbund Kompetansehelga 2018 på Gardermoen, og i år var HIUL’s heldig utvalgte som kunne dra Nina Lemoen. Dette var muliggjort ved hjelp av midler som svømmegruppene i HIUL og SHIUL ble tildelt etter å ha sendt felles søknad til Idrettsrådet om midler til kompetansehevning på slutten av fjoråret. Disse midlene muliggjorde også instruktørkurs tidligere i år på Løken

Nina og ca 130 andre deltakere valgte å «tjuvstarte» helgen med ulike kurs fredag kveld. Det ble arrangert økonomikurs, Open Water arrangørseminar, kurs i tryggivann.no – grunnleggende og videregående, i tillegg til klubbveiledersamling. Kursene ble avsluttet lørdag formiddag, før den offisielle åpningen av konferansen.

F.v Nina sammen med BJørn og Ellen, begge fra SHIUL

Presidenten i Norges Svømmeforbund, Cato Brattbakk ønsket alle velkommen, etterfulgt av fellesforedrag fra Håvard Øvregård i NIF som snakket om det viktige og dagsaktuelle temaet «seksuell trakassering og overgrep” i idretten og hvordan forhindre dette i klubb. Det ble gitt konkrete tips og verktøyer for å skape bevisstgjøring rundt temaet.  Deretter var det fellesforedrag for alle deltakere der Dag Rinden og Sverre Fjermestad fra Sørumsand holdt et moro og inspirerende foredrag om erfaringer med flere grener, frivillighet og klubbkultur. Foredraget var en stor suksess og ble en snakkis gjennom helgen.

Etter dette ble deltakerne fordelt på syv ulike forum basert på deres rolle i klubb; hovedinstruktører, svømmeskoleansvarlige, minipoloansvarlige, stupskoleansvarlige, synkron, hovedtrenere, og klubbledelse. Hvert forumene var gjennom relevante og aktuelle temaer med fokus på å styrke deltakernes rolle i klubb. Konferansen ble avsluttet søndag med en oppsummering av helgen, der en deltaker fra hvert forum nevnte tre ting fra helgen som skulle bli tatt med hjem til klubb.

Helgens program