Vi har den glede å invitere til svømmekurs i regi av Høland UIL med oppstart tirsdag 19 september 2017. Kursets varighet er 10 uker, frem til og med tirsdag 28 november (Vi tar pause i skolens høstferie)

Det er lagt opp til følgende tre kurs

Tid i vannet Beskrivelse
18:00 – 18:30 Vanntilvenning: Målgruppen er barn fra 3 og oppover hvor foresatte er med i vannet.
18:35 – 19:10 Hval: Målgruppen er barn/ungdom, det vil gis grunnleggende teknikktrening, flyte og svømme. Kjerneøvelsene er trygghet under vann (Om man kan svømme litt fra før så er det allikevel mye å lære)

 

19:15 – 19:50 Pingvin: Barn som er trygge i og under vann. Kjerneøvelser er gli i vann, hoppe og flyte opp og kunne komme seg frem i vann.

Beskrivelsene er å anse som veiledende. Mer utfyllende beskrivelse av innholdet til de ulike kursene finner du på Norges Svømmeskole http://svomming.no/svomming/svomming-forside/norges-svommeskole/

Av praktiske årsaker så er det satt en øvre grense på 15 barn pr. kurs. Alle kurs gjennomføres hvis vi får 20 eller flere påmeldte totalt. Kursavgift er kroner 650,-. Søskenrabatt 50,- pr. søsken. Betaling skjer pr. mottatt faktura.

Nytt av året er at vi følger opp kravet fra Norges Svømmeforbund om at kursdeltagere må være medlemmer i Høland IUL, se https://www.hiul.no/bli-medlem/

Påmelding på epost til rune.hellem@gmail.com

Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger

  • Barnets navn
  • Barnets fødselsdato
  • Foresattes navn
  • Foresattes adresse
  • Foresattes telefonnummer
  • Foresattes e-postadresse
  • Ønsket kurs

Om du lurer på noe mer så kan du ringe Rune Hellem på telefon 406 21 735