Aurskog-Høland Idrettsråd vedtok på årsmøtet at de ønsket å heve kompetansen på trener-/ledersiden og på arrangementssiden hos idrettslagene. Idrettrådet ønsket også å løfte fokuset hos idrettslagene på rekruttering i egne rekker, på viktigheten av bredde i aktiviteter og tilbud til alle og utvikling av aktiviteter som kan skape større engasjement. Det ble satt av 300.000 til slike tiltak med søknadsfrist 28 november 2017. Idrettsrådet mottok søknader på tilsammen kr 799 657,-. I idrettsrådsmøtet 29.11.17, ble det delt ut til sammen kr 334 600,-.

Tilsammen har HIUL mottatt kroner 71.400,- i støtte til ulike tiltak, fordelingen er slik

  • Høland IUL hovedlag – fagdager, gruppedager: kr. 15 000,-
  • Høland IUL fotball – Grasrottrener 1: kr. 2 000,-.
  • SHIUL og HIUL svømmegrupper: Instruktørkurs: 20 000,-.
  • Høland IUL håndball – Trener 1-kurs og barnehåndballtrenerkurs: kr. 14 400,-.
  • HIUL sykkel – Løypevaktkurs: kr. 20 000,-.

Alle tiltak skal være gjennomført innen 1/9 2018.

HIUL er veldig takknemlig for midlene vi har mottatt. Etterhvert som tiltakene har blitt ferdigstilt så skal det sendes rapport til Idrettsrådet, vi vil samtidig publisere informasjon om tiltakene og hvordan de har blitt utført her på vår nettside.