I etterkant av årets Elgritt ble det gjennomført en spørreundersøkelse, som tidligere år. Av de nesten 500 deltakerne, som ikke omfatter de cirka 80 yngste som kjørte Knøtterittet og Kalverittet, var det 223 som svarte på undersøkelsen.

Spørsmålene som ble stilt skulle besvares med karakterer fra 0 til 10, med 10 som beste karakter.

41,7 prosent ga karakteren 10, 32,7 prosent ga 9, og 20,1 prosent ga 8 i karakter, det vil si 94,6 prosent ga karakteren 8 eller bedre (mot 90,1 prosent i fjor).

– Dette er et fantastisk resultat, sier markedssjef Steinar Holmedahl i Elgrittet.

Av de positive tingene var det vakthold og sikkerhet, elgburgertallerkenen, stemningen ute i løypa og i Elgritt-tunet på Høland stadion samt garderobetilbudene som fikk best score. På den negative siden, var det en del bemerkninger til bløte partier i stipartiene, noe som også skyldes mye regn i ukene foran rittet. Ellers var det bare bagateller i kritisk retning, ifølge arrangøren.

Fra Indre Mandag 26 juni 2017