Sykkelgruppa har sammen med leverandør Bioracer lagt en plan for at bestillingene som gjøres i denne omgang skal være dere ihende før Elgrittet den 27 mai. Nettbutikken vil være åpen frem til og med søndag 8 april.

Lenke til Bioracer sin nettbutikk: https://www.bioracer.no/no/mybioracer/?r=EJDTxFCusO

Høland Sykkel viderefører sponsingen til medlemmer for kjøp av sykkeltøy/-produkter med 1/3 og inntil kr 333,-. Betingelsene er at man er medlem i HIUL og knytta til Høland Sykkel. Sponsen gjelder for en bestilling i året. Kvittering oversendes kasserer som da vil overføre beløpet til din konto.