Turneringsreglement

Høland IL Turneringsreglement.

Høland Cup er en fotballcup for jenter og gutter i alderen 7-10 år.
Kampene vil bli spilt på Høland Stadion og da på kunstgressbanen. Jenter kan delta på guttelag, men gutter kan ikke delta på jentelag.

Vi spiller 1 x 25 min.
Dette er en cup der alle får spille 3 kamper og alle er vinnere.

Cupen er delt opp på 2 dager. Spillere 7 og 8 år spiller på lørdag og spillere 9-10 år spiller på søndag.

Det blir 30 minutters pause mitt på cupdagen. Det er 5 minutters pause mellom hver kamp. Vi følger NFFs sine lover og regler.

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer etter NFF’s Kampreglement. Spillere som deltar på cupen uten å være medlem i klubb som er medlem i NFF må tegne egen forsikring og skal ved påmeldingen skriftlig akseptere å være underlagt NFFs lover og regler i forbindelse med arrangementet.

Det er lov med en overårig spiller på et lag. Spillerens alder skal dokumenteres på laglisten.

Alle lag skal stille ferdigskiftet 10 minutter føre kampstart ved den bane hvor deres kamp skal spilles.

Dersom lagene har for like drakter skal «bortelaget» skifte drakt eller bruke vester. Hjemmelag er det lag som står oppført først i kampoppsettet.

Det benyttes ikke kort, men er det behov for dialog så gjøres dette med trener.

Det er frie bytter.

Ballstørrelse nr. 4 benyttes.

Alle spillere må ha leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar før att spillernes utstyr er i orden ved kampstart.

Alle lag skal i god tid levere liste med oversikt over spillere laget benytter i cupen. Listen skal inneholde navn, fødselsdato og fødselsår på spillere. Lagleders navn og mobilnummer skal også være oppført.

Evt. protester skal leveres skriftlig til juryen senest etter 60 minutter etter at kampen er ferdigspilt. Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Alle spillere får premiering.

Påmeldingsavgiften er 1000 kr/lag.
Påmeldingsavgift kan betales umiddelbart når lag meldes på.
Siste påmeldingsdato er
Lag som trekker seg etter at frist har gått ut, vil ikke ha krav på avgift.

Juryleder er Vidar Styve fra HIUL.