Lørdag 27/1 arrangerte svømmegruppene i HIUL og SHIUL i samarbeid instruktørkurs for tilsammen syv instruktører. Kurset ble muliggjort gjennom midler til kompetansehevning som i slutten av 2017 ble tildelt svømmegruppene av Aurskog Høland Idrettsråd. Kurslærer fra Norges Svømmeforbund var Ragnhild Engen, som flere av instruktørene kjente fra Begynnerinstruktørkurset våren 2017. Ragnhild har lang erfaring som både svømmer, trener og instruktør og gav veldig mange gode innspill i løpet av dagen på alt fra hvordan drifte og utvikle en svømmeklubb, planlegge kurs og ikke minst hvordan gjennomføre selve svømmeundervisningen.

Opplegget var tilpasset våre to klubber og ble gjennomført på Løken Skole hvor vi fikk låne både basseng og SFO sine lokaler. Kurset startet klokken 09 med to timers teori med gjennomgang av klubbenes svømmetilbud. Deretter var vi så heldige å få låne 8 unger som elever til den praktiske delen. Til dette var det satt av 3 timer inkludert lunsj levert av Sportskafeen til HIUL. Klokken 14 ble ungene takket for innsatsen og dro hjem og dagen ble avsluttet med 2 timer evaluering av den praktiske delen samt nye diskusjoner om hvilke utfordringer en instruktør kan møte og hvordan best løse dem.

I løpet av dagen kom det tydelig frem at klubbene kan ha god nytte av å samarbeide på flere områder enn bare videreopplæring av instruktører. Begge klubbene er små med et lite antall instruktører og det gjør at man er sårbare ved f.eks sykdom. Da er det veldig nyttig at begge klubbene kjører kurs etter Norges Svømmeskole sin modell, for da er det lettere å låne instruktører av hverandre. Derfor skal begge klubbene revidere sin svømmeundervisning med den hensikt å bruke samme mal for gjennomføring av kurs. Svømmegruppene har også ambisjoner om å gjøre et klubbesøk hos Skjetten Svømming, som er en stor klubb med over 50 instruktører. Skjetten har blant annet en “bank” med ferdige kursopplegg som gjør det enklere for instruktørene å forberede seg til svømmeundervisningen. HIUL og SHIUL ønsker å gjøre tilsvarende med likest mulig opplegg slik at det legges tilrette for lån av instruktører på klubbene imellom.

Pause etter første økt i bassenget, Ragnhild Engen får høre barnas tilbakemelding på økten samtidig som lunsjen levert fra damene på Sportskafeen fortæres.

Svært fornøyde instruktører og deltagere på kurset var Nina Lemoen, Elinor Gran og Rune Hellem fra HIUL og Bjørn Thomassen, Ellen Åstrøm og William Welo fra SHIUL.