Politiattest

Hvem må ha politiattest i HIUL?

Alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Også personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år. Du må ha en Politiattest som er tilknyttet HIUL. Om du har Politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig

Søknadsprosessen

Alle over 18 år sender inn elektronisk søknad om politiattest, se under. Du må laste ned bekreftelse på formål, fylle den ut og legge ved den elektroniske søknaden. Er du under 18 kan du laste ned søknad og sende den som brev, se under.For mer informasjon fra Politiet, klikk her.

Oppsummering

  • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
  • Personer under 18 år skal avkreves politiattest – nedre aldersgrense er 15 år.
  • Du må ha en Politiattest som er tilknyttet HIUL. Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Kategori = Frivillige organisasjoner Formål = Frivillige organisasjoner.
  • Om du har Politiattest fra andre frivillige organisasjoner eller en arbeidsgiver er disse ikke gyldig.
  • Det tar ca fire uker å få attesten. Noen ganger går det raskere.
  • Hvordan søker jeg? Du klikker HER og skriver ut denne. Klikker på linken elektronisk søknad. Mer info Politiets sider. Send kopi av bekreftelse til hil@tertitten.com når du søker, så blir det registrert. Når attesten kommer fra Politiet sender du den til hil@tertitten.com som e-postvedlegg eller kommer og viser den personlig.
  • Arkiveres attesten? Nei, den er personlig og skal kun registreres hos HIUL. Sendes den med e-post vil den bli slettet så snart den er registrert. Vi har taushetsplikt og makulerer alle attester så snart de er registrert.